IMAGE
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه
دوشنبه, 25 تیر 1397
دفاع پایان نامه جناب آقای حسین خلیل زاده کاخکی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،با موضوع " بررسی عوامل پیش بینی کننده استفاده از مرخصی استعلاجی در پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد" به راهنمایی جناب آقای حمیدرضا شعبانی کیا در روز... ادامه مطلب...
IMAGE
دهمین جلسه گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
یکشنبه, 24 تیر 1397
دهمین جلسه گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت در روز شنبه مورخ 97/4/23 ،با موضوع بررسی مسایل آموزشی دانشجویان افغان با حضور جناب آقای دکتر وفایی نجار (مدیرگروه) ،دکتر جواد مقری،دکتر حمیدرضا شعبانی کیا،دکتر سید سعید طباطبایی،دکتر مهدی ورمقانی ،دکتر فاطمه کوکبی، دکتر الهه هوشمند... ادامه مطلب...
IMAGE
نهمین جلسه گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت درسال 97
یکشنبه, 17 تیر 1397
نهمین جلسه گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت روز شنبه مورخ 97/4/16 باموضوع دفاع عنوان پروپوزال سرکار خانم بهاره ملایی و جناب آقای علی اصغری دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، با حضور جناب آقای دکتر علی وفایی نجار (مدیرگروه)، دکتر الهه هوشمند ، دکتر فاطمه کوکبی... ادامه مطلب...
تاریخچه گروه علوم مدیرینت و اقتصاد سلامت
  - نام اولیه گروه بهداشت و مدیریت بوده است .
- از سال 1389 در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت شروع به پذیرش دانشجو کرده است.
- در سال 1390 در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشجو پذیرفته است.
- در سال 1394 تفکیک گروه به دو گروه آموزش بهداشت و علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
- در سال 1394 در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت پذیرش دانشجو داشته است.

دانشگاه علوم پزشكي مشهد با دارا بودن پتانسيل بالا از نظر اعضای هیات علمی در رشته های مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، کارشناسان آموزش‌ديده،‌ مديران مشتاق و آگاه به اهميت اين رشته، فضاي فيزيكي، رشته‌هاي متنوع علوم پزشكي و بهداشت، تجهيزات مناسب و همچنين همجواري با دانشگاه فردوسي كه جزو دانشگاه‌هاي برتر كشور در زمينة علوم مديريت و اقتصاد است، از سال 1390 تاکنون اقدام به پذیرش 5 دوره دانشجوی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و از سال 1394 اقدام به پذیرش دانشجوی اقتصاد بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد نموده است و در این راستا همکاری های متقابل خوبی بین دانشکده و بیمارستانها ایجاد شده است.

 
فعالیت های گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
 

برخی از فعالیت های انجام شده توسط گروه در سطح دانشگاه و وزارت بهداشت

- تدوین روش شناسی طراحی سند توسعه سلامت استان
- همکاری در تدوین نقشه راه درمان 1404 قطب شمال شرق کشور
- همکاری در طراحی سوالات MPH پزشک خانواده کشوری
- همکاری در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه
- طراحی و پیاده سازی یک معیار برای تعیین سهم هر بخش از کارانه در طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک
- طراحی یک مدل پرداخت مبتنی بر عملکرد بر اساس شیفت مراقبت در بخش های بستری
- هدایت فعالیت های مربوط به کارگروه حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم (قطب شمال شرق کشور) مربوط به تحول در آموزش پزشکی
- طراحی یک مدل بومی نظام ارائه خدمات سلامت و سطح بندی خدمات در سطح شهر مشهد
- طراحی یک مدل مناسب برای تخصیص بین بیمارستانی کارانه
- طراحی و اجرای مدل ارزیابی عملکرد اساتید و گروه های آموزشی